Her Ay Bir Yeni Finansal Bilgi: Ucuz Para Politikası Nedir? Hangi Dönemlerde Uygulanır?

Ucuz para politikası, merkez bankasının faiz düşürmesi olarak adlandırılabilecek bir uygulama. Ekonomik durgunluk zamanlarında uygulanan bu politika hakkında daha çok bilgi için içeriğe buyurun!

Ucuz para politikası, merkez bankalarının faiz oranlarını düşük tutarak likiditeyi artırması anlamına geliyor.

Bu politikada merkez bankası faiz oranlarını düşük tutuyor ve kredi maliyetlerinin azalmasını sağlıyor. Ve bu sayede ekonomide likidite artıyor.

Bu politikanın amacı ekonomiyi desteklemek.

Ucuz para politikası, ekonomik büyümeyi teşvik etmenin yanında işsizliği de azaltmayı amaçlıyor. Ekonominin canlanması için birey ve şirketlerin ucuz kredi almasını teşvik eden bu politika ile harcamalar ve dolayısıyla enflasyon da artıyor. Bunu sonucunda da ekonomi canlanıyor. ?

Ucuz para politikasında faiz oranlarının düşürüldüğünü söylemiştik. Bu düşük faiz oranları sayesinde hem bireyler hem şirketler daha rahat borçlanabiliyorlar.

Borçlanmanın artması harcamayı ve yatırımı da teşvik ediyor. Bunun sonucunda ise ekonomik aktiviteler artıyor. Bu politika ile ekonomik dengeyi sağlamak ve bunu sürdürmek amaçlanıyor. ?

Merkez bankası, bu politikada likitideyi artırmak amacıyla çeşitli araçları kullanabiliyor.

Bu sayede bankaların kredi verme kapasiteleri arttığı için ekonomide dolaşan para miktarı da artıyor. Özellikle durgunluk yaşayan ekonomilerde kullanılan bu politika ekonominin canlanmasına neden oluyor.

Ucuz para politikasının uygulandığı bazı dönemler var.

Resesyon dönemlerinde bu politika özellikle uygulanıyor. Durgunluk dönemlerinde işsizlik artıyor ve ekonomik büyüme yavaşlıyor. Bu durgunluk dönemlerinde ekonomiyi canlandırmak ve büyütmek için ucuz para politikası uygulanabiliyor.

Durgunluk dönemlerinde faiz oranlarının düşürülmesi ile kredi maliyetleri azalıyor. Kolayca kredi alınabilmesi sayesinde tüketici harcamaları ve yatırımlar artıyor.

Harcamaların ve yatırımların artması sonucunda da ekonomi canlanıyor. Ayrıca ucuz para politikası sayesinde rekabet de artıyor. Ekonomik durgunluğun önüne geçebilmek için bu politikanın uygulanması mümkün.

Düşük enflasyon riski varsa da ucuz para politikası uygulanabiliyor. Merkez bankası da faiz oranlarını düşürerek enflasyonu yükseltmeyi amaçlıyor.

Ülkede düşük enflasyonu artırmak için ekonomik canlanma gerekiyor. Ucuz para politikası da ekonomiyi canlandırmanın bir yolu. Düşük enflasyon ortamında ekonomik büyüme az olduğu için ucuz para politikası bu durumu tam tersine çevirmeye yarıyor. ?

Bir ülkede işsizlik seviyesinde artış varsa bunun önüne geçmek için ucuz para politikası uygulanabiliyor.

İşsizlik oranları çok arttıysa ucuz para politikası yine işe yarayabilir. Düşük faiz oranları sayesinde işletmelerin yatırım yapması teşvik edileceği için bu politika istihdamı artırabilir.

Finansal kriz dönemlerinde de ucuz para politikası işe yarayabilir.

Piyasada bir belirsizlik veya ülkede bir finansal kriz varsa merkez bankası ucuz para politikasını uygulayabiliyor. Piyasayı canlandıracak bu eylem sonucunda ekonomik krizlerin daha kolay atlatılabilmesi mümkün.

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x